Boligventilasjon

Proventa Innemiljø AS har bred erfaring fra boligventilasjon. Vi leverer og bygger ventilasjonssystemer for alle typer boliger og har spesialisert oss på rehabilitering og bygge ventilasjonssystemer i eksisterende hus.

Balansert ventilasjon sikrer et godt inneklima i alle rom, året rundt og fjerner forurensning, fukt og lukt, samt motvirker radon. Ren, filtrert og frisk luft tilføres boligen, og inneluften forurenset av mennesker, dyr, materialer samt aktiviteter i boligen, fjernes. Luften inne blir ren og frisk, og gir komfort. Balansert ventilasjon bidrar til at man unngår fuktskader på bygningen som mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som f.eks. kondens på vinduene. Med balansert ventilasjon sparer du også energi. Opptil 85% av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes.
Varmegjenvinningen gjør at den friske luften blir temperert og man slipper kald trekk i den kalde årstiden.

Mekanisk Avtrekk. Mange eldre boliger har sentralavtrekk i boligen for å sikre luftutskiftning i boligen. Disse sentralavtrekkene fungerer med at det står en vifte på loft, kjøkkenskap, i tak på vaskerom og så videre. Til disse viftene er det koblet ventilasjonsrør fra alle våtrom som for eksempel bad, vaskerom, wc, kjøkkenhette. Disse viftene blir styrt fra kjøkkenhette eller med trinn-bryter på vegg. Vi har alt av reservedeler og service på disse anleggene.

Kontakt oss eller besøk oss for en uforpliktende prat. Vi hjelper deg gjerne.

Fremgangsmåte for å installere balansert ventilasjon

For å sikre en god prosess og et optimalt resultat, anbefaler vi denne fremgangsmåten når du skal installere balansert ventilasjonsanlegg i eksisterende bolig.

 1. Befaring
  Befaring gjøres av fagkyndig person for å finne beste løsning for kanalføringer og plassering av aggregat i din bolig.
 2. Pristilbud
  Basert på befaring utarbeides det et tilbud tilpasset din bolig. Priser vil avhenge av boligens størrelse og utforming. Et pristilbud bør inkludere; ventilasjonsaggregat, styring, kanaler, isolering, avtrekks- og tilluftventiler, opplegg for inntaksluft og avkast, tettemansjetter, prosjektering og kjøkkenvifte med kanalføring der det er ønskelig.
  Pristilbud på installasjon kommer i tillegg og inkluderes etter avtale.
 3. Bestilling
  Din forhandler sender bestilling til Flexit som utfører detaljert prosjektering av ventilasjonsanlegget i boligen.
 4. Prosjektering
  Prosjekteringen dokumenterer luftmengder til de enkelte rom og ventilasjonsanleggets varmegjenvinning og energibruk. Detaljerte tegninger medfølger leveransen.Flexit prosjekterer ihht. Gjeldende byggeforskrifter.
 5. Leveranse
  Levering av komplett ventilasjonsanlegg til ønsket leveringsadresse.
 6. Installasjon og innregulering
  Installasjon og innregulering utføres av fagpersoner. Dette sikrer et godt resultat.
 7. Overlevering
  Til slutt gjennomføres overlevering hvor brukeren av boligen læres opp i hvordan anlegget fungerer og hvordan man gjør filterbytte. Dersom ønskelig kan det inngås avtale om filterabonnement.

 

Hvorfor er luft, ventilasjon og inneklima så viktig?

Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, hele 90 prosent av tiden faktisk. Luften vi puster inn er viktig for vår helse og velferd.

Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, hele 90 prosent av tiden faktisk. Luften vi puster inn er viktig for vår helse og velferd. Det er derfor viktig med bra ventilasjon som gir et godt inneklima. Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgasser og fukt, og tilføre ren og frisk luft.

Hvorfor bry seg om luft og ventilasjon?
Dårlig eller utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake helseproblem som trøtthet, hodepine, redusert konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og tilbakevendende luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftutvekslingen konsentrasjon, prestasjon og produktivitet. Spesielt er personer med astma og allergi mer utsatte, men dette gjelder også for mennesker som ikke har disse sykdommene. De kan også få et helseproblem dersom ventilasjonen er for lav.

Hva gjør ventilasjon?
Ventilasjon skal gjøre det mulig for alle å leve i et sunt inneklima, da den hjelper mot:

 • Allergifremkallende støv og pollenforurensing
 • Kostbar forurensing som fukt, sopp og mugg
 • Belastende støy og miljøgasser
 • Kreftfremkallende radonforurensing
 • Skadelig svevestøv og forurenset luft
 • Kald trekk og energitap

Ventilasjon tilfører ren og frisk luft, den fjerner fukt, lukt og radon, og tar bort forurenset inneluft fra mennesker, dyr, materialer samt aktiviteter fra boligen. Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig, den skal ikke forårsake et helseproblem. Med god ventilasjon sikrer du at det ikke forekommer fuktskader i boligen i form av mugg, sopp eller andre ugunstige forhold som for eksempel kondens på vinduene. 

Det er viktig å være klar over at den tilførte luften nesten alltid er renere enn luften innendørs.

Husk ventilasjon ved oppussing
Ved oppussing av boliger som skal tilleggsisolering, bytte og tetting av vinduer, må ventilasjonen nesten alltid oppgraderes for å sikre et godt inneklima. Mange glemmer dette og oppdager i etterkant et problem med innestengt luft, kondens på vindu og fuktskader.

Husk derfor å undersøke hvilken oppgradering av ventilasjon du må gjøre, helst før du begynner å pusse opp – ikke etter.

Du kan velge mellom enkle løsninger rom for rom, eller et komplett balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning. Les mer om balansert ventilasjon og romventilator på vår hjemmeside.

God ventilasjon enda viktigere i nye boliger
Nye hus bygges tett og er godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav til ventilasjonen i boligen. Målet er et energieffektivt bygg med godt inneklima. For å sikre et godt inneklima kreves energieffektive ventilasjonsløsninger som tilfører ren og frisk og som fjerner brukt og forurenset luft. Energikravene skjerpes ytterligere i årene fremover, og om noen år vil nye bygg kunne produsere like mye energi som de bruker.

Les mer om inneklima i bolig på NAAF sin hjemmeside.