Innregulering av balansert ventilasjon

 

Et balansert ventilasjonsanlegg skal være prosjektert fra leverandør, slik at det sikrer riktig luftutskiftning i boligen.

Hver ventil i boligen skal levere et gitt antall m3 pr time på avtrekk og på tilluft. Her slurves det dessverre mye på mange installasjoner.

Når vi innregulerer et balansert ventilasjonsanlegg, så bruker vi luftmengdemåler på hver ventil for å lese av luftmengde. For å få riktig verdi justeres ventil i kombinasjon med justering på motorer i aggregatet. Dette gjøres på alle ventilene i boligen.

Når innreguleringen er gjennomført har du et anlegg som leverer mer luft inn i boligen enn det som tas ut og man har et lite overtrykk i boligen som sikrer et sunt og godt innemiljø.

KONTAKT OSS FOR RÅDGIVING OG YTTERLIGERE INFORMSJON